ΕιδήσειςΕπιδόματα

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Τα ποσά, η διάρκεια, διακοπή καταβολής

By 9 Μαρτίου 2017 No Comments

 

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Το Κ.Ε.Α. είναι στην ουσία μία σύμβαση μεταξύ του Κράτους και του πολίτη, επομένως αντανακλά μια πιο ενεργή προσέγγιση της κοινωνικής πρόνοιας από τη μεριά του Κράτους, αλλά και των πολιτών.

Το πρόγραμμα συνδυάζει τρεις πυλώνες:

–    Εισοδηματική ενίσχυση: Η παροχή χρηματικής ενίσχυσης στο ωφελούμενο νοικοκυριό.

–    Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης: Οι δικαιούχοι, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες τους, θα διασυνδέονται με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια ένταξης έκαστου προγράμματος. –

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παροχές αυτές δεν συνυπολογίζονται στο εισόδημα του ωφελούμενου νοικοκυριού.

Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά,

–      Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.

–      Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.

–      Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.

–      Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.

–      Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

–      Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.

–      Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Υπηρεσίες ενεργοποίησης: Οι δικαιούχοι, εφόσον δύνανται να εργαστούν και δεν εργάζονται, προωθούνται σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω υπηρεσιών απασχόλησης και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.

Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ 
«Θέλω να τονίσω για να μη γίνεται καμία παρανόηση, ότι το σύστημα δεν κλείνει στις 28 Φεβρουαρίου. Το τέλος του μήνα είναι ένας σταθμός, όπως και το τέλος κάθε μήνα, για να γίνουν οι διασταυρώσεις. Αμέσως μετά, την πρώτη εβδομάδα του κάθε μήνα, τα στοιχεία στέλνονται στον τελικό κατάλογο «ΔΙΑΣ». Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τέρμα για όσους έχουν κάνει αιτήσεις μέσα στον Φεβρουάριο, αλλά συνεχίζουν τον Μάρτιο» είχε διευκρινίσει πρόσφατα η κυρία Θεανώ Φωτίου και εκτίμησε ότι συνολικά οι ωφελούμενοι θα αγγίξουν τους 750.000 δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι που δύνανται να εργαστούν και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας, έχουν την δυνατότητα να εγγράφονται, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Επιπλέον, οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και συνεργάζονται με τους Εργασιακούς Συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης.

Σε περίπτωση που το επιθυμούν, οι δικαιούχοι που δύνανται να εργαστούν, μπορούν να παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες ανάλογα με τις δεξιότητες τους και τις ανάγκες των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων έκαστου Δήμου ή Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας.

 Συχνές ερωτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

 Καθορισμός ποσού εισοδηματικής ενίσχυσης

Α. Eγγυημένο ποσό

Το ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης είναι το ποσό που υπολογίζεται ότι θα λάβει ένα νοικοκυριό, μόλις κριθεί ότι είναι επιλέξιμο για ένταξη στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α.. Το ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του νοικοκυριού.

 • Τα ποσά της εισοδηματικής ενίσχυσης για τις επιλέξιμες μονάδες που υποβάλλουν αίτηση υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ του εξαπλάσιου ύψους του εγγυημένου ποσού και εξαμηνιαίου δηλούμενου εισοδήματος, όπως αυτό υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, διαιρούμενη δια του έξι.

 

Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως

 • 200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό
 • 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 50% προστίθεται στο βασικό ποσό)
 • 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 25% προστίθεται στο βασικό ποσό)

Το παρακάτω πλαίσιο παρέχει ένα παράδειγμα του πώς υπολογίζεται το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης.

1: Καθορισμός της Μηνιαίας Εισοδηματικής Ενίσχυσης – Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι μία ωφελούμενη μονάδα απαρτίζεται από ένα ζευγάρι και ένα ανήλικο τέκνο και ότι το συνολικό εισόδημα που υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 1.200 ευρώ (δηλαδή, κατόπιν αφαίρεσης του 20% από τυχόν εισόδημα που προέρχεται από «μισθωτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που παρέχονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο καθώς και των ποσών από πηγές κατάρτισης, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας»):

 • Κατώφλι/Εγγυημένο Ποσό: (200 € + 100 € + 50 €) * 6 = 2.100 €
 • Μηνιαίο ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης: (2.100 € – 1.200 €) / 6 = 150 €

 

Το ανώτατο ποσό που θα λάβει ένα νοικοκυριό ανάλογα με τη σύνθεση του (το ποσό που θα λάβει, δηλαδή, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου δεν είχε καθόλου εισοδήματα), αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 1. Ανώτατο Μηνιαίο Ποσό Εισοδηματικής Ενίσχυσης
 • Το ανώτατο μηνιαίο ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι 200 € για ένα άτομο
 • Συν 100 € για τον/την σύζυγο ή/και για κάθε ενήλικο μέλος (άνω των 18)
  Επιπλέον συν

  • 50 € για κάθε ανήλικο μέλος
  • 100 € για το πρώτο τέκνο σε νοικοκυριό με μονογονεϊκή οικογένεια
  • 100 € για κάθε απροστάτευτο τέκνο

 

Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 900 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Στην περίπτωση νοικοκυριού που έχει μηδενικό εισόδημα, αποτελείται π.χ. από 10 ενήλικα μέλη και σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσά για κάθε κατηγορία θα έπρεπε να λαμβάνει:

 • 200 ευρώ το πρώτο μέλος και
 • 9*100 ευρώ τα υπόλοιπα εννέα μέλη,
 • δηλαδή συνολικά 1.100 ευρώ,
 • σύμφωνα με το ανώτατω όριο θα λάβει 900 ευρώ μηνιαίως.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, δηλαδή εκείνες στις οποίες ο ένας γονέας, άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα και να ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση βάσει δικαστικής απόφασης τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων τέκνων:

 • το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας για τον υπολογισμό του εγγυημένου ποσού.

Για τα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, δηλαδή με ανήλικο/α μέλος/η που είναι ορφανό/ά και από τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας και που η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού:

 • για τις ανάγκες υπολογισμού του εγγυημένου ποσού κάθε απροστάτευτο τέκνο λογίζεται ως ενήλικας.

 

Χρόνος, τρόπος και διάρκεια καταβολής

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και συμμετέχει στο πρόγραμμα, εντός των πέντε (5) τελευταίων ημερολογιακών ημερών κάθε μήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο Κ.Ε.Α. αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Σε περίπτωση που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 Ευρώ ανά μήνα, ποσοστό 50% δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας του δικαιούχου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάληψης μετρητών από την προπληρωμένη τραπεζική κάρτα. Για το υπόλοιπο 50% υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης μετρητών, μέσω τραπεζικού καταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος που ο δικαιούχος τηρεί λογαριασμό ή/και μέσω χρεωστικής κάρτας, από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) των πιστωτικών ιδρυμάτων. Για τους σκοπούς του προγράμματος και μόνο, οι δικαιούχοι δεν επιβαρύνονται με κόστη συναλλαγών από τη χρήση των ανωτέρω καρτών, με την εξαίρεση των συναλλαγών αναλήψεων μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας, από εκείνη στην οποία τηρεί λογαριασμό ο δικαιούχος.

Το δικαίωμα στην καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισής της.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το μήνα Φεβρουάριο, το δικαίωμα στην εισοδηματική ενίσχυση ισχύει για το σύνολο του μήνα Μαρτίου. Έτσι, ανεξάρτητα από το αν η αίτηση υποβληθεί π.χ. στις 5 ή στις 25 Φεβρουαρίου, η καταβολή του Κ.Ε.Α. θα αφορά το μήνα Μάρτιο και θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο πενθήμερο του Μαρτίου.

Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της 1ης ημέρας του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε, το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο αναδρομικά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν η αίτηση υποβληθεί οριστικά στα τέλη του μήνα (π.χ. Μαρτίου) και λόγω τεχνικού προβλήματος εγκριθεί μεταγενέστερα, δηλαδή, στις αρχές του επόμενου (Απρίλιο), το δικαίωμα στην εισοδηματική ενίσχυση ισχύει από τον επόμενο μήνα εκείνου κατά τον οποίο υποβλήθηκε οριστικά και όχι εκείνου κατά τον οποίο εγκρίθηκε (δηλαδή από τον Απρίλιο και όχι από τον Μάιο).

Το ελάχιστο ποσό που καταβάλλεται είναι 10 Ευρώ ανά μήνα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν το εγκεκριμένο ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι π.χ. 6 Ευρώ, το ποσό που θα καταβληθεί είναι 10 Ευρώ.

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καταβολής. Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης ξεκινήσει τον μήνα Μάρτιο (για τις αιτήσεις που θα εγκριθούν το μήνα Φεβρουάριο), και εφόσον δεν συντρέξουν στο μεταξύ λόγοι διακοπής της, η καταβολή του Κ.Ε.Α. θα γίνει μέχρι και τον μήνα Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Η ωφελούμενη μονάδα θα πρέπει να επανυποβάλει αίτηση τον μήνα Φεβρουάριο του επόμενου έτους για να εξακολουθήσει να λαμβάνει την εισοδηματική ενίσχυση.

 Αναστολή καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης

Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α. αναστέλλεται:

 1. Σε περίπτωση που τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού δεν φοιτούν ή διακόπτουν την φοίτηση τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Σε αυτή την περίπτωση, η παροχή επανακαταβάλλεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο ξεκίνησε η φοίτηση, μετά την υποβολή νέας αίτησης.
 2. Σε περίπτωση που τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, έως 45 ετών, τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δεν εγγράφονται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους ή στα παραρτήματα αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, η παροχή επανακαταβάλλεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εγγραφή, μετά την υποβολή νέας αίτησης.
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και συμμετέχει στο πρόγραμμα, εντός των πέντε (5) τελευταίων ημερολογιακών ημερών κάθε μήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο Κ.Ε.Α. αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Σε περίπτωση που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 Ευρώ ανά μήνα, ποσοστό 50% δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας του δικαιούχου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάληψης μετρητών από την προπληρωμένη τραπεζική κάρτα. Για το υπόλοιπο 50% υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης μετρητών, μέσω τραπεζικού καταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος που ο δικαιούχος τηρεί λογαριασμό ή/και μέσω χρεωστικής κάρτας, από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) των πιστωτικών ιδρυμάτων. Για τους σκοπούς του προγράμματος και μόνο, οι δικαιούχοι δεν επιβαρύνονται με κόστη συναλλαγών από τη χρήση των ανωτέρω καρτών, με την εξαίρεση των συναλλαγών αναλήψεων μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας, από εκείνη στην οποία τηρεί λογαριασμό ο δικαιούχος.

Το δικαίωμα στην καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισής της.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το μήνα Φεβρουάριο, το δικαίωμα στην εισοδηματική ενίσχυση ισχύει για το σύνολο του μήνα Μαρτίου. Έτσι, ανεξάρτητα από το αν η αίτηση υποβληθεί π.χ. στις 5 ή στις 25 Φεβρουαρίου, η καταβολή του Κ.Ε.Α. θα αφορά το μήνα Μάρτιο και θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο πενθήμερο του Μαρτίου.

Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της 1ης ημέρας του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε, το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο αναδρομικά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν η αίτηση υποβληθεί οριστικά στα τέλη του μήνα (π.χ. Μαρτίου) και λόγω τεχνικού προβλήματος εγκριθεί μεταγενέστερα, δηλαδή, στις αρχές του επόμενου (Απρίλιο), το δικαίωμα στην εισοδηματική ενίσχυση ισχύει από τον επόμενο μήνα εκείνου κατά τον οποίο υποβλήθηκε οριστικά και όχι εκείνου κατά τον οποίο εγκρίθηκε (δηλαδή από τον Απρίλιο και όχι από τον Μάιο).

Το ελάχιστο ποσό που καταβάλλεται είναι 10 Ευρώ ανά μήνα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν το εγκεκριμένο ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι π.χ. 6 Ευρώ, το ποσό που θα καταβληθεί είναι 10 Ευρώ.

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καταβολής. Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης ξεκινήσει τον μήνα Μάρτιο (για τις αιτήσεις που θα εγκριθούν το μήνα Φεβρουάριο), και εφόσον δεν συντρέξουν στο μεταξύ λόγοι διακοπής της, η καταβολή του Κ.Ε.Α. θα γίνει μέχρι και τον μήνα Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Η ωφελούμενη μονάδα θα πρέπει να επανυποβάλει αίτηση τον μήνα Φεβρουάριο του επόμενου έτους για να εξακολουθήσει να λαμβάνει την εισοδηματική ενίσχυση.

Διακοπή καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης

Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α. διακόπτεται:

 1. Εάν περιέλθουν στο αρμόδιο όργανο του Δήμου έγγραφα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας και εφόσον διαπιστωθεί ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις εκδίδεται πράξη διακοπής της καταβολής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 2. Εάν διαπιστωθεί:
  1. μέσω των μηνιαίων διασταυρώσεων, ή
  2. μέσω της διεξαγωγής κοινωνικής έρευνας, ή
  3. μέσω της επόμενης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)

  αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση για το Κ.Ε.Α. και στην τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

 3. Σε περίπτωση που δικαιούχος, ο οποίος δύναται να εργαστεί, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που αφορούν ειδικά τους δικαιούχους, και συγκεκριμένα:
  • Τη μηνιαία επίσκεψη στα Κέντρα Κοινότητας.
  • Τις υποχρεώσεις που αφορούν στον ΟΑΕΔ.
  • Την υποχρέωση περί μη εκούσιας και αναιτιολόγητης παραίτησης από την εργασία τους.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης μετά την πάροδο ενός έτους.

 4. Τον επόμενο μήνα από εκείνον του θανάτου του δικαιούχου. Σε περίπτωση που άλλο μέλος της οικογένειας του θανόντος δύναται να καταστεί δικαιούχος, προβαίνει σε τροποποιητική αίτηση.
 5. Τον επόμενο μήνα εκείνου που ο δικαιούχος μετακόμισε στο εξωτερικό. Δεν διακόπτεται η καταβολή του Κ.Ε.Α., εάν η απουσία του δικαιούχου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια του εξωτερικού, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής.
 6. Τον επόμενο μήνα από εκείνον κατά τον οποίο ο δικαιούχος ή άλλο μέλος του νοικοκυριού ανακάλεσε την αίτηση του.
πηγή:http://e-learning.keaprogram.gr/- www.dikaiologitika.gr