Εργασία

ΠΟΤΕ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ?

By 10 Ιανουαρίου 2017 No Comments

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας θεωρείται παράνομη όταν :

Α) δεν τηρείται ο έγγραφος τύπος

Β) δεν καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση

Γ) ασκείται καταχρηστικά

Δ) δεν έχουν αποδοθεί οι ασφαλιστικές εισφορές

Αν η απόλυση είναι παράνομη, η εργασιακή σχέση θεωρείται ότι ισχύει ακόμα και ο εργαζόμενος μπορεί να αξιώσει αποδοχές υπερημερίας.