• Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
  • Σύνταξη κ υποβολή στοιχείων ακινήτων Ε9
  • Υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες
  • Σύνταξη και υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων
  • Υπολογισμός τεκμηρίων και ανάλωσης κεφαλαίου
  • Ρυθμίσεις χρεών
  • Υποβολή αιτήσεων για επίδομα θέρμανσης
  • Υποβολή αιτήσεων για επίδομα Α21
  • Έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων ηλεκτρονικών εγγράφων